|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 Stand ved indflytningen
Udlejeren skal stille lejemålet til lejerens rådighed i god og forsvarlig
stand fra det aftalte tidspunkt og i hele lejeperioden. Lejemålet skal være
rengjort, ruderne skal være hele og alle udvendige døre skal være
forsynet med brugelige låse med nøgler.

Du skal ikke underskrive indflytningsrapporten, hvis du ikke er enig i denne
eller den ikke svarer til, hvad der eventuelt fremgår af lejekontrakten
om lejemålets stand ved indflytningen. Du kan nøjes med at kvittere
for modtagelsen.


Gør skriftligt opmærksom på fejl og mangler. Er lejemålet
i dårlig stand eller ikke i den stand lejekontrakten foreskriver, er det
vigtigt, at du senest 14 dage efter lejemålets indgåelse gør
skriftligt opmærksom på fejl og mangler. Dette gælder også
fejl og mangler, du ikke ønsker udbedret. Har du ikke gjort skriftligt
opmærksom på disse fejl og mangler indenfor 14 dage, er der større
risiko for, at du kan komme til at betale for udbedringen, den dag du fraflytter.


Send rapporten til udlejer, gerne anbefalet, så du senere har dokumentation
for, at du har fremsendt brev indenfor 14 dages fristen. Gem selv en kopi af
rapporten. Tag eventuelt billeder af lejligheden før indflytning og få
om muligt disse datostemplet.Ejendomsret
Ejendomsret er den juridiske iværksættelse af den grundholdning, at
det er muligt og ønskværdigt for et menneske at eje goder på
samme måde, som man ejer sin krop. Det at eje et gode bygger på en
underforstået, social kontrakt, der i første omgang går ud
på, at den ene respekterer den andens ret til at forbeholde sig brugsretten
til et gode. I næste omgang ligger det også i kontrakten, at man kan .... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Stand ved indflytningen Depositum Forudbetalt husleje Lejeloven Fraflytning Ejendomsret Boligsøgning
 
 
 Du er her: Ejendomsselskab - Netannoncer Ejendomsselskab - - Hvad er Ejendomsselskab en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.